A hatalmat semmi nem hatja meg

A hatalmat semmi nem hatja meg

Nincs hozzászólás a(z) A hatalmat semmi nem hatja meg bejegyzéshez

– avagy a demokrácia ellenére a magyar állampolgárok népszavazással nem dönthetnek…

…kivéve persze, ha állami népszavazásról (NATO vagy EU csatlakozásról), vagy párt népszavazásról, ráadásul a költségvetést érintő, tehát nem is engedélyezhető népszavazásról van szó (tandíj vagy vizitdíj). Ráadásul ez utóbbi népszavazás az előre borítékolható óriási siker révén hatalmas előnyt és propagandát jelentett, de bátran kimondhatjuk, hogy a totális választási győzelemhez adott gyakorlati lehetőséget a jobboldal számára, amit meglepő módon éppen az erősen hanyatló baloldali kormányzás idején engedték meg!
No ennyit a hagyományosan „nagy” jobb- és baloldali (látszólagos) ellentétekről…

Ha lenne még hazánkban olyan ember, aki azt gondolná, hogy a bíróságok is azért vannak, hogy igazságot szolgáltassanak, az talán kérdezzen meg erről egy bírót, ha nekem nem hisz.
És ha még olyan ember is lenne hazánkban, aki azt gondolná, hogy a hatalom nem a maga érdekei szerint avatkozik be a jogszolgáltatásba, és hogy ennek az „igazságszolgáltatási” szervek ellenállnak, az gondoljon csak vissza az én népszavazási történetemre, és olvassa el, ki hogyan süllyedt le a legmélyebbre, a politika szintjére…
Megdöbbentő még most is, ennyi év után, de még a mai állapotokhoz képest is:
http://seresmaria.hu/index.php?ac=read_blog&id=73#top

Hiába érveltem én újra részletesen, csak most is a kúriánál, ráadásul az Alaptörvénnyel, hogy „Magyarország független, demokratikus jogállam, melyben a közhatalom forrása a nép, mely hatalmát választott képviselői és kivételes esetben közvetlenül gyakorolja. A közvetlen hatalomgyakorlás módja pedig az országos népszavazás.”, ez nem érdekelte őket sem, ahogy a választott képviselőinket és az Alkotmánybíróságot sem.

Próbáltam megvilágítani, hogy ha „az Alaptörvényre hivatkozva utasítanák el ezt a népszavazási kezdeményezést, az sajnos annyit jelentene, hogy tulajdonképpen az Alaptörvénnyel ellentétben mégsem a nép a közhatalom forrása, hanem csak az a pár száz képviselő (most még 258, jövőre már csak 133, mert ennyi elég bármihez, de szó szerint bármihez!!!), aki egy gombot megnyomva szavazhat a nép akarata vagy egyetértése nélkül bármiről – de ugyanezt a népnek már nem engednék meg, holott éppen ők azok, akik az akaratuk érvényesítése érdekében megválasztották ezeket a képviselőket.
És ez pontosan azzal az Alaptörvénnyel lenne ellentétes, amit a nép által választott képviselők szavaztak meg – elvileg a társadalom, a magyar nép képviseletében, és annak akarata szerint… és nem adott soha senki olyan felhatalmazást a parlamenti képviselők semelyikének, hogy zárják ki a társadalmat – még ha csak részlegesen is – a közügyekbe való beleszólásból!
Ha ezt a lehetőséget illetve jogot elvitatjuk a magyar néptől, akkor gyakorlatilag pár száz képviselő bármilyen szándékos vagy hibás döntése akár 10 millió embert hozhat hátrányos helyzetbe úgy, hogy az a 10 millió nem tudna fellépni ez ellen semmilyen eszközzel, és el kellene viselnie pár száz ember kénye-kedve szerinti döntését és akaratát.”
És így tovább… Mindez részletesen, a maga valójában itt olvasható: http://seresmaria.hu/ekep//KuriaFellebbezes_SM.pdf

Idéztem nekik még a NEMZETI HITVALLÁS-ból is: „Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi.”, sajnos ez sem hatott meg senkit.
Pedig népuralomról ott nehéz lenne beszélni, ahol éppen a népet zárják ki a fontos és meghatározó döntések lehetőségéből, és részére csak a személyek választásának lehetőségét adják meg, aki vagy jó és alkalmas, vagy rossz és alkalmatlan – de ez sajnos csak sokkal később derül ki, és döntően az utóbbi eshetőséggel. A politikusok cinizmusával mondhatnák azt is: ez van számotokra, ebből kell választani…
Vagyis ma már inkább azt kellene beleírni az Alaptörvénybe, hogy a nép szolgálja az államot, illetve a képviselőket…

Minderről akaratlanul is George Orwell Állatfarmjának Hétparancsolata juthat eszünkbe, mely Hétparancsolatból a „demokrácia fejlődése” során már „semmi más nem állt, csak egyetlen Parancsolat, amely így hangzott: MINDEN ÁLLAT EGYENLŐ, DE EGYES ÁLLATOK EGYENLŐBBEK A TÖBBINÉL
Mert az a kérdés, hogy „Egyetért Ön azzal, hogy a demokrácia alapelvének megfelelően a magyar állampolgárok népszavazással bármiről dönthessenek?” a lehető legalapvetőbben és legnyilvánvalóbban feltehető kérdés a népszavazások tekintetében, amire csak akkor lehetne nemet mondani, ha nem veszik komolyan a demokrácia intézményét, valamint annak legmeghatározóbb részét és alapját: magát a népet.

Hát, most úgy néz ki, mégis ez van, hiszen a jogállam jelenlegi utolsó mentsvára sem cáfolt rá a korábbiakra:
http://seresmaria.hu/ekep//KuriaDontes_SM.pdf

ÖN MIT GONDOL?
Az országgyűlési képviselők megbízatása határozott időre szól, ezért annak lejártakor ők se kapjanak végkielégítést, mert ez polgári foglalkoztatás esetében sem jár senkinek?

About the author:

Leave a comment

6 + tíz =

Back to Top